Örnek Dokümanlar

Tanıtma Fonu projelerine ilişkin çeşitli dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Proje başvurusu için istenen belge örnekleri:

* Başvuru Dilekçesi / Üst Yazısı Örneği için tıklayınız. * Yetkilendirilmiş İrtibat Kişisini Gösteren Belge Örneği için tıklayınız.

Projelerin kapatılması ve ödemelerin yapılması için istenen belge örnekleri:

* Kapatma Dilekçesi Örneği için tıklayınız.
* Proje Sonuç Raporu Örneği için 
tıklayınız.

* Taahhütname Örneği için tıklayınız.