İstenen Belgeler

Proje başvurusunda bulunmak isteyen proje sahiplerinin, hukuki kişiliklerine göre proje dosyalarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri eklemeleri gerekmektedir. İlgili belgeler eklenmediği takdirde proje başvuruları kabul edilmeyecektir.
  
Ortaklı projelerde, aşağıdaki bilgi ve belgelerin tüm ortaklar adına hazırlanması gerekmektedir. 

Şahıslar için istenen bilgi ve belgeler


 1. Tarih, adres ve iletişim bilgilerini içeren dilekçe eklenecektir. Örnek dilekçe için tıklayınız
 2. Proje sayfalarının tamamı proje sahibi tarafından imzalanmış olacaktır. 
 3. İmza Beyannamesi belgesi eklenecektir. 
 4. Kimlik fotokopisi eklenecektir.
 5. Yetkili Makamlardan alınmış, vergi borcunun olmadığını gösterir belge eklenecektir.
 6. Yetkili Makamlardan alınmış, SGK borcunun olmadığını gösterir belge eklenecektir. 
 7. Sinema filmi yapımı projelerinde Senaryo ve Sinopsis eklenecektir.  
 8. Kitap basımını içeren projelerde kitabın teknik özelliklerini gösteren belge eklenecektir. 
 9. Kitap basımını içeren projelerde kitabın nerelere dağıtılacağına ilişkin liste eklenecektir.
 10. Yabancı dilde sunulan tüm evrakların Yeminli Tercüman tarafından Türkçeye çevirisi eklenecektir.
 11. Proje kapsamında yetkilendirilmiş irtibat kişisini gösteren belge eklenecektir. (Belge için tıklayınız.)


Birlikler için istenen bilgi ve belgeler

 1. Tarih, adres ve iletişim bilgilerini içeren antetli dilekçe eklenecektir. Örnek dilekçe için tıklayınız
 2. Proje sayfalarının tamamı, İmza Sirküsünde gösterilen kişi/kişiler tarafından imzalanmış olacaktır.
 3. İmza Sirküsü belgesi eklenecektir.
 4. Kuruluş belgesi eklenecektir.
 5. Yetkili Makamlardan alınmış, faal olduğunu gösteren belge eklenecektir.
 6. Yetkili Makamlardan alınmış, vergi borcunun olmadığını gösterir belge eklenecektir.
 7. Yetkili Makamlardan alınmış, SGK borcunun olmadığını gösterir belge eklenecektir. 
 8. Sinema filmi yapımı projelerinde Senaryo ve Sinopsis eklenecektir. 
 9. Kitap basımını içeren projelerde kitabın teknik özelliklerini gösteren belge eklenecektir.
 10. Kitap basımını içeren projelerde kitabın nerelere dağıtılacağına ilişkin liste eklenecektir.
 11. Yabancı dilde sunulan tüm evrakların Yeminli Tercüman tarafından Türkçeye çevirisi eklenecektir.
 12. Proje kapsamında yetkilendirilmiş irtibat kişisini gösteren belge eklenecektir. (Belge için tıklayınız.)


Şirketler için istenen bilgi ve belgeler

 1. Tarih, adres ve iletişim bilgilerini içeren antetli dilekçe eklenecektir. Örnek dilekçe için tıklayınız
 2. Proje sayfalarının tamamı, İmza Sirküsünde gösterilen kişi/kişiler tarafından imzalanmış olacaktır.
 3. İmza Sirküsü belgesi eklenecektir.
 4. Ticaret Sicil Gazetesi belgesi eklenecektir.
 5. Yetkili Makamlardan alınmış, faal olduğunu gösteren belge eklenecektir.
 6. Yetkili Makamlardan alınmış, vergi borcunun olmadığını gösterir belge eklenecektir.
 7. Yetkili Makamlardan alınmış, SGK borcunun olmadığını gösterir belge eklenecektir. 
 8. Sinema filmi yapımı projelerinde Senaryo ve Sinopsis eklenecektir.  
 9. Kitap basımını içeren projelerde kitabın teknik özelliklerini gösteren belge eklenecektir. 
 10. Kitap basımını içeren projelerde kitabın nerelere dağıtılacağına ilişkin liste eklenecektir. 
 11. Yabancı dilde sunulan tüm evrakların Yeminli Tercüman tarafından Türkçeye çevirisi eklenecektir.
 12. Proje kapsamında yetkilendirilmiş irtibat kişisini gösteren belge eklenecektir. (Belge için tıklayınız.)


Vakıflar için istenen bilgi ve belgeler

 1. Tarih, adres ve iletişim bilgilerini içeren antetli dilekçe eklenecektir. Örnek dilekçe için tıklayınız
 2. Proje sayfalarının tamamı, İmza Sirküsünde gösterilen kişi/kişiler tarafından imzalanmış olacaktır.
 3. İmza Sirküsü belgesi eklenecektir.
 4. Vakıf Senedi belgesi eklenecektir.
 5. Yetkili Makamlardan alınmış, faal olduğunu gösteren belge eklenecektir.
 6. Yetkili Makamlardan alınmış, vergi borcunun olmadığını gösterir belge eklenecektir.
 7. Yetkili Makamlardan alınmış, SGK borcunun olmadığını gösterir belge eklenecektir. 
 8. Sinema filmi yapımı projelerinde Senaryo ve Sinopsis eklenecektir.  
 9. Kitap basımını içeren projelerde kitabın teknik özelliklerini gösteren belge eklenecektir. 
 10. Kitap basımını içeren projelerde kitabın nerelere dağıtılacağına ilişkin liste eklenecektir.
 11. Yabancı dilde sunulan tüm evrakların Yeminli Tercüman tarafından Türkçeye çevirisi eklenecektir.
 12. Proje kapsamında yetkilendirilmiş irtibat kişisini gösteren belge eklenecektir. (Belge için tıklayınız.


Dernekler için istenen bilgi ve belgeler

 1. Tarih, adres ve iletişim bilgilerini içeren antetli dilekçe eklenecektir. Örnek dilekçe için tıklayınız
 2. Proje sayfalarının tamamı İmza Sirküsünde gösterilen kişi/kişiler tarafından imzalanmış olacaktır.
 3. İmza Sirküsü belgesi eklenecektir.
 4. Dernek Tüzüğü belgesi eklenecektir.
 5. Yetkili Makamlardan alınmış, faal olduğunu gösteren belge eklenecektir.
 6. Yetkili Makamlardan alınmış, vergi borcunun olmadığını gösterir belge eklenecektir.
 7. Yetkili Makamlardan alınmış, SGK borcunun olmadığını gösterir belge eklenecektir. 
 8. Sinema filmi yapımı projelerinde Senaryo ve Sinopsis eklenecektir.  
 9. Kitap basımını içeren projelerde kitabın teknik özelliklerini gösteren belge eklenecektir. 
 10. Kitap basımını içeren projelerde kitabın nerelere dağıtılacağına ilişkin liste eklenecektir.
 11. Yabancı dilde sunulan tüm evrakların Yeminli Tercüman tarafından Türkçeye çevirisi eklenecektir.
 12. Proje kapsamında yetkilendirilmiş irtibat kişisini gösteren belge eklenecektir. (Belge için tıklayınız.)


Federasyonlar için istenen bilgi ve belgeler

 1. Tarih, adres ve iletişim bilgilerini içeren antetli dilekçe eklenecektir. Örnek dilekçe için tıklayınız
 2. Proje sayfalarının tamamı İmza Sirküsünde gösterilen kişi/kişiler tarafından imzalanmış olacaktır.
 3. İmza Sirküsü belgesi eklenecektir.
 4. Federasyon Tüzüğü belgesi eklenecektir.
 5. Projenin gerçekleştirilmesine yönelik alınmış Federasyon Kararı eklenecektir.
 6. Yetkili Makamlardan alınmış, faal olduğunu gösteren belge eklenecektir.
 7. Yetkili Makamlardan alınmış, vergi borcunun olmadığını gösterir belge eklenecektir.
 8. Yetkili Makamlardan alınmış, SGK borcunun olmadığını gösterir belge eklenecektir. 
 9. Sinema filmi yapımı projelerinde Senaryo ve Sinopsis eklenecektir.  
 10. Kitap basımını içeren projelerde kitabın teknik özelliklerini gösteren belge eklenecektir. 
 11. Kitap basımını içeren projelerde kitabın nerelere dağıtılacağına ilişkin liste eklenecektir.
 12. Yabancı dilde sunulan tüm evrakların Yeminli Tercüman tarafından Türkçeye çevirisi eklenecektir.
 13. Proje kapsamında yetkilendirilmiş irtibat kişisini gösteren belge eklenecektir. (Belge için tıklayınız.)


Kamu Kurumları için istenen bilgi ve belgeler

 1. Tarih, sayı, adres ve iletişim bilgilerini içeren, Kurumun üst amiri tarafından imzalı antetli dilekçe eklenecektir. Örnek dilekçe için tıklayınız
 2. Proje sayfalarının tamamı Kurumun üst amiri tarafından imzalanmış olacaktır.
 3. Sinema filmi yapımı projelerinde Senaryo ve Sinopsis eklenecektir.  
 4. Kitap basımını içeren projelerde kitabın teknik özelliklerini gösteren belge eklenecektir. 
 5. Kitap basımını içeren projelerde kitabın nerelere dağıtılacağına ilişkin liste eklenecektir.
 6. Yabancı dilde sunulan tüm evrakların Yeminli Tercüman tarafından Türkçeye çevirisi eklenecektir.
 7. Proje kapsamında yetkilendirilmiş irtibat kişisini gösteren belge eklenecektir. (Belge için tıklayınız.)