Hangi Projeler İçin Müracaat Yapılır

Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu'na bağlı 4 adet Temsilcilik vardır. Bu Temsilcilikler, Dışişleri Bakanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığında, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde ve TRT Kurumu Genel Müdürlüğünde yer almaktadır. Proje sunmak isteyen kişiler ve kurumlar aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda projelerini ilgili Temsilciliklerden herhangi birine sunabilirler.  

* Tamamen yurt dışında gerçekleştirilecek projeler için (proje sahibi yurt dışında ise ilgili dış temsilcilik kanalıyla) Dışişleri Bakanlığı’na,

* Televizyon programı projeleri için TRT Kurumu Genel Müdürlüğü’ne,

* Medya ve Kamu diplomasisine ilişkin projeler için Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne,

* Bunlar dışında kalan projeler (Kitap basım projeleri ile hem yurt içi hem de yurt dışı ayağı olan projeler de dahil) için ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na müracaat yapılır.


Örnek: Proje tamamen yurt dışında gerçekleştirilecek ise Proje sahipleri Dışişleri Bakanlığı Temsilciliğine başvuruda bulunulacak olup, Temsilciliğimizin görev alanına girmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.