TANITMA FONU

10.6.1985 tarihli ve 3230 sayılı Kanun ile kurulan Tanıtma Fonu’nun amacı; ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletlerarası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.
Bu kapsamda, Tanıtma Fonuna Yapılacak Başvurular ile Destek Sağlanan Projelerin Takibi ve Sonuçlandırılmasına Dair Usul ve Esaslara uygun olarak hazırlanarak Temsilciliğimize sunulan projeler titizlikle incelenmekte ve hem içerik hem de şekil şartları taşıyan projeler uygun görüşümüz ile Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliğe ulaştırılmakta olup, Genel Sekreterlik tarafından tekrar incelenmekte ve değerlendirilmek üzere Tanıtma Fonu Kuruluna arz edilmektedir.

TANITMA FONU KURULU

Kurul, Başbakan veya görevlendireceği bir Başbakan Yardımcısı veya Bakan başkanlığında; Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığından birer Müsteşar Yardımcısı ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürünün katılımlarıyla toplam altı üyeden teşekkül eder.

KURUL TOPLANTI DÖNEMLERİ

Kurul, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplantı sayısı yılda dört defadan az olamaz.

Hangi projeler için Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Fonu Temsilciliği'ne müracaat yapılır?
  • Tamamen yurtdışında gerçekleştirilecek projeler için (proje sahibi yurtdışında ise ilgili dış temsilcilik kanalıyla) Dışişleri Bakanlığı’na,  
  • Televizyon programı projeleri için TRT Kurumu Genel Müdürlüğü’ne,
  • Medya ve Kamu diplomasisine ilişkin projeler ile basın ve yayın projeleri için Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne,
  • Bunlar dışında kalan projeler (Kitap basım projeleri ile hem yurtiçi yem de yurtdışı ayağı olan projeler de dahil) için ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na müracaat yapılır.

Proje Müracaatında bulanacak olanlar bu kapsamda ilgili Temsilciliklere başvuru yapacaktır.
Örnek: Proje tamamen yurtdışında gerçekleştirilecek ise Proje sahipleri Dışişleri Bakanlığı Temsilciliğine başvuruda bulunacak olup, Temsilciliğimizce konu kapsamında olmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.